Dom

Idea domów energooszczędnych

Dwudziesty pierwszy wiek wymógł na wszystkich branżach stosowanie rozwiązań przyjaznych nie tylko człowiekowi, ale przede wszystkim dla środowiska naturalnego. W przypadku branży budowlanej, synonimem nowoczesnego budownictwa stało się pojęcie energooszczędności, przejawiające się w istotnym zminimalizowaniu stopnia zużycia energii w budynkach mieszkalnych.

_files_thumbs_155743

Kierunek: oszczędzanie

Na kwestię ograniczenia zużycia energii istotny wpływ ma aspekt stopniowego wyczerpywania się złóż surowców naturalnych, czego konsekwencją są ciągle rosnące koszty zakupu nośników energii. Przyczyniło się to do zmiany kierunku rozwoju branży budowalnej, która jest obecnie zorientowana na  ograniczanie strat ciepła i oszczędzanie energii.

Szczególnie, że nowelizacja Dyrektywy EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC), opisującej charakterystykę energetyczną budynków, określa, iż w świetle prawa, od 31 grudnia 2020 roku, na obszarze Unii Europejskiej mają być wznoszone tylko budynki o niemalże zerowym zapotrzebowaniu na energię.

Dom energooszczędny – charakterystyka

Dom energooszczędny to inaczej budynek, w którym energię pozyskuje się przede wszystkim ze źródeł naturalnych: słońca, ziemi oraz wody, zmniejszając przy tym koszty użytkowania energii.  Projekt domu energooszczędnego jest tworzony w sposób zapewniający minimalny poziom straty pozyskanej energii. Dlatego też budynki energooszczędne są wznoszone jako zwarte i proste bryły, co ogranicza ilość zewnętrznych przegród powodujących wydostawanie się ciepła z budynku. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia kosztów energii, wymaganej do ogrzana domu.

Za dom energooszczędny uznaje się taki budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na energię jest mniejsze niż 70 kWh na metr kwadratowy. Warto zaznaczyć, iż zapotrzebowania na energię w tradycyjnym budynku wynosi około 220 kWh na metr kwadratowy.

Dom energooszczędny to zatem nowoczesne rozwiązanie, skierowane przede wszystkim do osób dla których priorytetem są niskie koszty eksploatacji domu, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.

Więcej informacji: http://domy.procyon.com.pl/domy-energooszczedne

Comments are Closed

Theme by Anders Norén