Turysta

Dolnośląskie atrakcje turystyczne

Zamek Chojnik

Dolny Śląsk to dzielnica bardzo atrakcyjna turystycznie i chętnie odwiedzana przez turystów. Skąd wynika jej niezwykła popularność? Chyba stąd, że jest to region bardzo zróżnicowany geograficznie bogaty w zabytki datowane od wczesnego średniowiecza oraz zabytki kultury technicznej, przede wszystkim stare kopalnie. Nie brakuje również starych obiektów militarnych, aktywni turyści, narciarze, piechurzy, cykliści również będą zadowoleni.

Dolnośląskie atrakcje to przede wszystkim zamki, które spotyka się tu częściej niż w innych regionach. Bogaty Dolny Śląsk był w średniowieczu podzielony , rozdrobniony na wiele księstw, których granice często się zmieniały. Księstwa powstawały, były łączone z innymi, sytuacja polityczna był niestabilna. To wymagało budowania zamków, które wówczas stanowiły podstawę systemu obronnego państwa. Zamki budowali książęta i bogatsi rycerze, powstawały również liczne dwory obronne i wieże mieszkalne. Najwięcej zamków powstało oczywiście w średniowieczu i są to zamku budowane w stylu gotyckim. W tym czasie zamki budowano przede wszystkim z kamieni, które były materiałem budowlanym powszechnie dostępnym w pobliżu budowanego zamku. Zamki były niszczone w czasie wojen, zwłaszcza w czasie wojen husyckich i wojny trzydziestoletniej. Po wojnach husyckich zniszczone zamki odbudowywano i rozbudowywano, po wojnie trzydziestoletniej bywało różnie. Cześć zamków porzucono, bo nie nadawały się już do celów militarnych. Niektóre zamki były przebudowywane w rezydencję, czasem wspaniałe, jak na przykład zamek Książ. Takie okazje zdarzały się właśnie po wojnie trzydziestoletniej albo po pożarach. Więcej o zamkach Dolnego Śląska – https://discover.pl/zamki-dolnego-slaska/

Od wieku XVII budowano jedynie pałace. W okresie rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego pałace były związane nie tylko z wąska elitą arystokratyczną, ale również z posiadaczami dużych gospodarstw rolnych o powierzchni kilkuset hektarów. Pałace budowali tez bogaci przedsiębiorcy wywodzący się z warstwy mieszczańskiej. Historycy i regionaliści obliczają, że na Dolnym Śląsku zbudowano kilkaset pałaców i dużych dworów. Niektórzy szacują ich liczbę na blisko tysiąc. Bardzo dużo pałaców jest w ruinie, głównie za sprawą powojennych zaniedbań, trwających do chwili obecnej. Niemniej nadal jest co oglądać i podziwiać.