Turysta

Zamki księstwa świdnicko-jaworskiego

Zamek Bolczów

Zamki na Dolnym Śląsku powstawały w zasadzie od XIII wieku, bardzo często w miejscu starszych grodów. To było naturalne, ponieważ grody były lokowane w miejscach o naturalnych cecha obronnych, łatwiej było rozwinąć nowoczesne osadnictwo i lokować miasta oraz wsie. Bolesław Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice, a Dolny Śląsk uległ dalszemu rozdrobnieniu na wiele księstw, które stopniowo stawały się lennem czeskim. Jedynie księstwo świdnicko-jaworskie opierało się królom czeskim, często podejmując skuteczną zbrojną obronę. Księstwo było dobrze zarządzane i już w XIII wieku podjęło budowę szeregu zamków obronnych strzegących państwo.

Jednym z takich zamków granicznych był zamek w Kliczkowie zbudowany pod koniec XIII wieku przez Bolka I Surowego. Zamek bronił księstwo świdnicko-jaworskie przed najazdami czeskimi, a kiedy po śmierci Agnieszki, zony Bolka II Małego księstwo stało się lennem czeskim, stracił znaczenie jako zamek pograniczny. W drugiej połowie XVI wieku zamek Kliczków został przebudowany na renesansowa rezydencję. Kilkakrotnie zmieniała właścicieli, był przebudowywany,a obecnie jest siedzibą hotelu.

Zamek Czocha był zamkiem pogranicznym królestwa czeskiego zbudowanym w połowie XIII wieku. Od 1319 wchodził w skład księstwa jaworskiego, później świdnicko-jaworskiego , a po śmierci wdowy po Bolku II Małym zamek wrócił do Czech. Zmieniał właścicieli i w pewnym momencie został opuszczony. W początkach XX wieku kupił go przedsiębiorca z Drezna, który zamek wyremontował i przebudował z godnie z rysunkami z początków XVIII wieku. Burzliwa wojenna historia zamku zakończyła się ostatecznie przekształceniem w hotel.

Zamek w Bolkowie został zbudowany na polecenia księcia legnickiego Bolesława Rogatki w XIII wieku, a rozbudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Zamek Bolków był jedną z warowni strzegących górskich przejść z Czech na Śląsk przez Sudety. Dzięki tym zamkom księstwo świdnicko-jaworskie długo opierało się królom czeskim. Zamek połączony z umocnieniami był potężną warownią. W czasie wojen husyckich Bolków został zdobyty i zniszczony, ale zamek nie poddał się. Zamek kilkakrotnie był oblegany, pod koniec pierwszej połowy XVI wieku przebudowano go i powiększono o dwa dodatkowe dziedzińce, które otoczono murami i bastejami, łącząc je z miejskimi basztami. Po wygaśnięciu linii książąt świdnicko-jaworskich zamek przeszedł w ręce króla Czech, jego koleje były zmienne, ale był użytkowany jeszcze w czasie II wojny światowej. Dzisiaj zamek jest zrujnowany, siedziba Muzeum Zamku Bolków.

Bardzo ciekawym zamkiem zbudowanym przez dworzanina Bolka II małego jest zamek Bolczów, niedaleko jeleniej Góry, w Rudawach Janowickich. Zbudowano go w drugiej połowie XIV wieku z wykorzystaniem naturalnych skał jako ścian. Na początku XV wieku zamek stał się siedzibą rycerzy rabusiów (raubritterów), a gospodarz zamku popierał husytów. Było to przyczyna odwetu mieszczan ze Świdnicy i Wrocławia i zniszczenia zamku. Zamek odbudowano dopiero w XVI wieku, powiększono go i przystosowano do broni strzeleckiej. W czasie wojny trzydziestoletnie został spalony przez szwedów i od tego czasu opuszczony popadł w ruinę. W XIX wieku ruiny zamku przystosowano do ruchu turystycznego, budując karczmę, później schronisko. Po II wojnie światowej schronisko uległo dewastacji i zostało rozebrane. Dzisiaj są to malownicze ruiny nietknięte komercją, jak na razie.

Z jakich materiałów budowano średniowieczne zamki na Dolnym Śląsku. Przede wszystkim były to kamienie pozyskiwane w najbliżej okolicy, co obniżało koszty budowy zamku. Nie było potrzeby wypalania cegieł jak w przypadku zamków krzyżackich lub mazowieckich. Obniżało to koszty budowy i przyspieszało ją, budowa zamku nie wymagała wieloletnich przygotowań.