Zdrowie

Chłoniaki

Chłoniak

Chłoniaki (https://portaldlazdrowia.pl/chloniak/) to nowotwory wywodzące się z układu limfatycznego. To cała grupa zróżnicowanych chorób o różnym przebiegu, rokowaniach i sposobie leczenia. Wyróżnia się kilka grup chłoniaków, w tym chłoniak Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze i białaczka (zespół leukemia-lymphoma).

Chłoniak Hodgkina objawia się przede wszystkim w postaci powiększenia węzłów chłonnych, które nie są bolesne. Chłoniak zajmuje kolejne węzły, aż przedostaje się do układu krwionośnego i przerzuca się na narządy spoza układu limfatycznego. Leczenie chłoniaka Hodgkina to chemioterapia i radioterapia, która musi być dostosowana do stopnia zaawansowania choroby. Rokowania są dobre, chłoniak Hodgkina jest w dużym stopniu wyleczalny.

Chłoniaki nieziarnicze to spora grupa chorób z dwóch grup: chłoniaki B-komórkowe oraz chłoniaki T/NK-komórkowe. Objawom w postaci niebolesnych powiększonych węzłów chłonnych towarzyszy gorączka, spadek masy ciała, nocne poty, w dalszym stadium żółtaczka, bóle brzucha, niedokrwistość. Leczenie chłoniaków nieziarniczych jest dostosowane do stanu zaawansowania choroby, wieku chorego i typu chłoniaka.